Normalt? – Vi är alla olika

posted in: recovery | 0

15226993735_7a1033c4e1_z

Hej bästa läsare

Vi är alla olika.

En del är långa, andra korta

En del är smala, andra kraftiga

En del har läshuvud, andra estethuvud

En del trivs i stress andra går sönder i stress

Vad är Normal?

Mycket i naturen kan delas in i en normalfördelning, vilket är ett matematiskt begrepp som beskriver på en skala att det som finns i mitten av skalan är det som förekommer mest. Ta längd som exempel: år 2011 var den mellersta mannen i Sverige 180 cm, 10% av männen var längre än 188 cm och 10% var kortare än 170 cm. Det är vad som ligger i begreppet normalt, det är ett statistiskt begrepp.

När det gäller individer så finns det inget som är normalt, vi är alla olika, vi är alla unika. Jag som skriver har Aspergers syndrom, det är en autismspektrumdiagnos. Autism är ett spektrum från att inte ha några autistiska svårigheter till personer som är helt inneslutna i sig själva. Det är ett spektrum och beroende på hur man är i kommunikation, socialt samspel och monomana intressen så faller man någonstans på spektrumet.

Normalt är ett ord för att beskriva grupper av människor, myror, tallar och allt annat mätbart. När det gäller individualitet så förlorar begreppet innebörd då det kräver att jämföras mot något annat.

Vi är också olika när det gäller att lära oss nya färdigheter. En del av oss är praktiska, andra teoretiska, tredje estetiska. Då gäller det att vi har en flexibel skola som tar fram det bästa av varje individ.

På återläsande!