Välkomna!

posted in: Uncategorized | 0

Föreningen Hjärnkoll Jönköpings Län är en förening med cirka 100 medlemmar. Det är en länsorganisation vars syfte är att sprida positiva tankar kring psykisk ohälsa och motverka myter och missuppfattning om psykisk sjukdom. Ca 13% av svenska folket har själva psykisk sjukdom enligt statistisk undersökning som Hjärnkoll genomfört. 3 av 4 har erfarenhet av psykisk ohälsa som egenerfaren, anhörig eller som profession.