Nybeviljade Aktivitetsersättningar Psykiatriska Diagnoser 2005-2015

posted in: Uncategorized | 0

Diagnosdiagram aktivitetsersättning

Idag har det kommit statistik som jag väntat på i flera år. Länge har man från Försäkringskassan sagt att den största gruppen bland sjuk och aktivitetsersättning ä psykisk sjukdom. Men psykisk sjukdom ter sig väldigt olika beroende på vilken diagnos man har. I rapporten Sjukfrånvarons utveckling Delrapport 2 2015 så har Försäkringskassan äntligen delat upp gruppen med psykisk sjukdom i statistiken. Gruppen som sticker ut är störning av psykisk utveckling, i den  gruppen räknas Autismspektrum tillstånd inkluderat Aspergers syndrom in. Det var förväntat men ändå inte att den gröna linjen tar en så kraftig ökning. Om man tittar på diagrammet ovan så ser man att gruppen störningar av psykisk utveckling (Grön linje) skjuter i höjden runt år 2010. Observera att Diagrammet enbart visar personer 19-29 år med det som kallas Aktivitetsersättning. De senaste 12 månaderna var det 700 män och 400 kvinnor som fick aktivitetsersättning på grund av störning av psykisk utveckling.

Den streckade gröna linjen innefattar nästan uteslutande ADHD. Den har också en svag uppåtkurva. I övrigt så det som sticker ut är kvinnor med ångest och stressymptom som ligger på samma trend som störning av psykisk utveckling hos kvinnor. När det gäller psykostillstånd, förstämningstillstånd, psykisk utvecklingsstörning så ligger de kurvorna konstanta runt en trendlinje.

När det gäller Autismspektrumtillstånd så antas 0,6%-1% av Sveriges befolkning ha det enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering.

Den gröna linjen i diagrammet kommer såsmåningom stabilisera sig. Det föds inte fler personer med störning av psykisk utveckling idag än för 10 år sedan men det diagnosticeras fler idag. Jag tror det beror på att arbetsmarknaden har blivit mer konkurrensinriktad och vi avvikande personligheter får inte plats i jakten på profit. Så när diagnosticeringen är ikapp med antal personer som föds med störning av psykisk utveckling så kommer linjen stabilisera sig

Med tanke på att ca 90% av personer med Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning har nedsatt arbetsförmåga så är inte siffrorna från Försäkringskassan chockerande om än lite oväntade.

Autismspektrumtillstånd (inklusive Aspergers syndrom) tillhör Störningar av psykisk utveckling men tillhör även det som kallas Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF)

 

npf nedsättning

Källa: Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 2014

 

Sjukersättning 2015

När de som har Aktivitetsersättning fyllt 30 år så är det mellan 70%-80% som får sjukersättning eller sjukpenning i särskilda fall 6 månader efter brytpunkten. Aktivitetsersättning kan man enbart få fram till man fyller 30 år. Det känns betryggande att se att välfärdssystemet fungerar för så många. Det är inte lätt att växa upp med en funktionsnedsättning och man måste ju ha pengar för att betala hyra och köpa mat. Sverige är ett fantastiskt land att hjälpa personer med funktionsnedsättning även om det finns saker att göra. Tabell B13 visar att 63,9% av personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning var ej sysselsatta år 2013. Siffran var tillochmed något högre 66,9% för övriga personer med psykiatrisk funktionsnedsättning. Men det är betryggade att veta att det finns ett starkt välfärdssystem för personer som inte klarar av att förvärvsarbeta.

Kom ihåg att diagrammen ger inte en komplett bild av sjukersättningen utan enbart en fingervisning.

Sammanfattat av Robert Svensson, egenerfaren med Aspergers Syndrom