Hurra för jämlikhet!

posted in: Uncategorized | 0

Regeringen har nu beslutat ”ja” till att sträva efter jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. Det var väl på tiden!?
Beslutet vill att regeringen ska ta ett samlat helhetsgrepp om funktionshinderspolitiken samt att det ska presenteras ett förslag som innebär att alla personer med funktionsnedsättning som har beviljats en insats ska få möjlighet att välja utförare.

Du kan läsa mer om beslutet här