Autism och tarmbakterier

posted in: Forskning | 0

image

Autism och Asperger syndrom har sin biologiska förklaring att hjärncellerna inte kommunicerar med varandra på ett vanligt sätt. Det kan resultera i symptomet att en och samma tanke går på repeat om och om och om igen i timtal. Det kan vara en tanke triggad av en löpsedel. Exempelvis jag kommer få cancer. Det är en negativ tanke. Tanken på repeat kan också vara positiv såsom, Harry Potter är underbar. Tankar på repeat kostar mycket kraft och försätter hjärnan i ett låst tillstånd då jag hör vad personer i min omgivning säger men är oförmögen att svara.

Det sker spännande forskning på området. Autism och Asperger är tillstånd orsakade av gener och miljöfaktorer i komplexa samspel. En spännande ide är att tarmbakterier kan ge olika sinnestämningar och förbättra eller försämra livsvillkoren. I alla människor finns 10 gånger så många bakterier som egna kroppsceller men eftersom varje bakterie är 1000 gånger så liten som dina kroppsceller så väger bakterierna inte mer än något kilogram. Bakterierna i din mage kan skapa signalämnen som påverkar din hjärna och ditt mående. Än så länge finns det inga bevis för att magens bakterier kan ge upphov till Autism även om det finns vissa indikatorer på att symptomen vid Autism kan minska vid viss bakterieflora jämfört med annan.

http://www.scientificamerican.com/article/gut-bacteria-may-play-a-role-in-autism/

Det krävs mer forskning för att säga vilken bakterieflora som är bäst.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21410934

Det finns många gissningar i sociala media på att en kost skulle vara bättre framför en annan kost för personer med Autism. Det viktigaste är att inte skuldbelägga personer med Autism för vilken mat vi äter. Matsituationer är mycket påfrestande och personer med Autism behöver rutiner i mat. Det är vanligt att personer med Autism försöker göra världen begriplig och skapa en rutin genom att äta samma mat dag ut och dag in. Detta är enligt mig en konsekvens för att världen är en väldigt förvirrande plats att leva på och kan då göras mindre förvirrande att genom att matsituationen ska vara konstant genom tidens gång.

Det kan vara så att förutom att jag är slav under tankar på repeat, att jag även är slav under bakterierna som bor i min tarm. Det är också vanligt att personer med Autism ofta har ont i magen.