Samordnad Individuell Plan

posted in: Uncategorized | 0

Hej alla läsare. Vill passa på att tipsa om en insats som heter Samordnad Individell Plan (SIP). Har du fler än 2 kontakter inom sjukvård eller omsorg och tycker att samordningen inte fungerar? Är det något stöd som som du … Read More

Medlemmarnas berättelser

posted in: Uncategorized | 0

Hösten 2015 beslutade Hjärnkoll Jönköpings län att låta sina medlemmar skriva sina egna berättelser om psykisk ohälsa. De kommer presenteras här på hemsidan nu under vårterminen 2016. En berättelse presenteras i taget för att låta den vara i fokus. Tack … Read More

Ambassadörer i Länet

posted in: Uncategorized | 0

I Jönköpings län finns ett 10-tal föreläsare om Hjärnkoll och psykisk ohälsa/sjukdom. Vi kan komma ut i skolor och föreläsa! Vi kan komma till allmänheten och föreläsa! Vi kan föreläsa för personal inom sjukvård eller omsorg! Vi har många olika … Read More

Kontaktinfo

posted in: Uncategorized | 0

Kontaktuppgifter till Hjärnkoll Jönköpings Län Föreningen är en förening för privatpersoner och vem som helst får gå med! Medlemsavgiften för 2016 kommer att vara 50 kronor Föreningen Hjärnkoll Jönköpings Läns syfte är att sprida kunskap om psykisk ohälsa/sjukdom Om du … Read More

3 av 4 har erfarenhet av psykisk ohälsa

posted in: Uncategorized | 0

Detta är statistik från Hjärnkolls rapport http://www.nsph.se/wp-content/uploads/2014/09/Rapport-befolkningsundersokning-Hjarnkoll-27-nov-2013.pdf Siffrorna bygger på ett statistiskt urval. Vänstra siffrorna visar antal svarande och Högra siffrorna visar procent.  

1 2 3