Peggie Winkler

Erfarenhet av psykisk ohälsa både i hemmet och i arbetslivet. Har under många år arbetat i skolans värld med ungdomar i behov av särskilt stöd. Har egna barn med och utan psykisk ohälsa, såsom självskadebeteende, ångestproblematik, ADD, depression och suicidtankar. Delar med sig av tankar och erfarenheter om hur livet faktiskt kan fortgå hur än det ser ut, omgivningens reaktioner och hur samarbetet med skola, socialförvaltning och vård sett ut. Ger hopp om att relationer, trots kaos och smärta, kan växa sig starka. Berättar om hur det kan vara när man tror att man är stark och osårbar, men ändå får diagnosen utmattningssyndrom, om hur livet stannar upp och tar en ny vändning… inte nödvändigtvis till det sämre.