paulina

”Dag in och dag ut fick jag bekämpa krig längst med korridorens i skolan. När jag kom hem fick jag bekämpa nya. Ingenstans i min omgivning kunde jag hitta lugn och ro. Allt var kaos. Så när jag var 14 år fick jag nog och det var här som jag för första gången försökte ta mitt liv.”

-Paulina Tarabczynska

Erfarenhet:

Neuropsykiatriska diagnoser som ADHD med drag av Asperger.
Bipolär sjukdom, självskadebeteénde och ätstörningar.
Sluten- och öppenvård.
Flertal självmordsförsök.
Har bott på Ungdomsboende.

Att få en diagnos betyder inte att livet tar slut, det är ingen dödsdom och vist kan man få sin vardag att fungera igen. Idag är jag ledamot i Riksförbundet för social och mental hälsa.
Jag är även en attitydambassadör i (H)järnkoll samt Dialogutbildare.
Jag föreläser om min resa och min vändpunkt.
Vad var det som fick mig att orka ta mig upp igen?
När det var som svårast använde jag mig av konsten för att bearbeta tankar och känslor.
Jag använder mig gärna av den konsten i samband med föreläsningen samt sjunger ibland.
Anpassar mig gärna efter dom behovet som finns.

Läs Paulinas berättelse här.