Emma Winkler

Egen erfarenhet av ångestproblematik, självskadebeteende och neuropsykiatriska funktionshinder, men har också erfarenhet som anhörig och vän till personer med psykisk ohälsa. Vi får följa med på resan genom tonåren, om diagnos och om hur livet kan se ut när man har en funktionsskillnad.

Berättar om omgivningens bemtande, skolan, vården och vändpunkter. Med sin starka personlighet och humor ger hon hopp om goda familjerelationer och ett gott liv, trots och tack vare, sina funktionsskillnader.