Hurra för jämlikhet!

posted in: Uncategorized | 0

Regeringen har nu beslutat ”ja” till att sträva efter jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. Det var väl på tiden!? Beslutet vill att regeringen ska ta ett samlat helhetsgrepp om funktionshinderspolitiken samt att det ska … Read More