3 av 4 har erfarenhet av psykisk ohälsa

posted in: Uncategorized | 0

Detta är statistik från Hjärnkolls rapport http://www.nsph.se/wp-content/uploads/2014/09/Rapport-befolkningsundersokning-Hjarnkoll-27-nov-2013.pdf Siffrorna bygger på ett statistiskt urval. Vänstra siffrorna visar antal svarande och Högra siffrorna visar procent.  

Välkomna!

posted in: Uncategorized | 0

Föreningen Hjärnkoll Jönköpings Län är en förening med cirka 100 medlemmar. Det är en länsorganisation vars syfte är att sprida positiva tankar kring psykisk ohälsa och motverka myter och missuppfattning om psykisk sjukdom. Ca 13% av svenska folket har själva … Read More